9. - 11. rujan 2022 - Opatija​

email: congress@huem.eu

3. HRVATSKI KONGRES ESTETSKE MEDICINE S MEDUNARODNIM SUDJELOVANJEM

INFO & CONTACTS​​

 

Vjekoslava Spinčića 3
51 410 Opatija, Croazia

+385 51 271 087 / +385 92 170 73 22

congress@huem.eu
 

 

Background5

Ovaj kongres okupit će veliki broj domaćih i međunarodnih znanstvenika i liječnika . Medicinski
je skup od iznimne važnosti za Hrvatsku u području estetske medicine, a organizirat će se u
suradnji s Union Internationale de Médecine Esthétique ( UIME) i Società Italiana di Medicina
estetica (SIME).

huem flyer
biancologoletras

Web stranica Izradio: 

SPONZORI

tw-12

3. HRVATSKI KONGRES ESTETSKE MEDICINE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

9. - 11. Rujan 2022 - Opatija​

U ime Hrvatske udruge estetske medicine (u daljnjem tekstu: HUEM) čast mi je pozvati Vas na 3. Hrvatski kongres estetske medicine s međunarodnim sudjelovanjem (u daljnjem tekstu: Kongres) u Republici Hrvatskoj.​

 

Kongres će okupiti velik broj domaćih i svjetskih znanstvenika te stručnjaka iz područja estetske medicine, a bit će organiziran u suradnji s „Union Internationale de Médecine Esthétique“ i „Società Italiana di Medicina Estetica“.​

 

Ovo je treći kongres ove vrste u Republici Hrvatskoj koji će, osim cijenjenih domaćih stručnjaka, okupiti stručnjake iz Italije, Francuske, Švicarske, Monaka, Libanona i Indonezije.

 

Upravo zato želja nam je ostvariti partnersku suradnju s Vama te Vas pozivamo da iskoristite ovu jedinstvenu priliku za vlastitu promociju i prezentaciju na hrvatskom tržištu, odnosno priliku za proširenje poslovne mreže suradnika i partnera ("networking“).

 

Neovisno o tome izaberete li jedan od niže predloženih sponzorskih paketa ili se odlučite da zajednički kreiramo sponzorski paket koji će u potpunosti odgovarati Vašim željama i potrebama, omogućit ćemo Vam najbolju moguću promociju na našim web stranicama, putem newslettera, bannera, socijalnih mreža i drugih oblika oglašavanja.

 

Kongres će se održati u Opatiji od 9. do 11. rujna 2022. u Hotelu Amadria Park Grande 4. Tema kongresa je „Psihofizički wellness“. Organizator kongresa je HUEM, osnovan u Opatiji 2007. godine.

 

Nadalje, HUEM je jedna od 28 članica Međunarodne unije estetske medicine, osnovane 1978. godine u Parizu.

RAZINA SPONZORA

namare tab..jpeg

1. DIJAMANTNI SPONZOR

 • 10m2 izložbenog prostora
 • Prvi po prvenstvu biranja lokacije izložbenog prostora
 • Dijamantni logo na svim web i tiskanim materijalima i roll upstalku; jedna cijela (prva ili zadnja) stranica oglasnog prostora u finalnom programu.
 • Banner na webu kongresa s linkom na web stranicu sponzora
 • Roll-up banner uz govornicu Kongresa
 • naziv tvrtke na traci za akreditaciju i logo na Konferencijskoj torbi
 • Workshop u trajanju od 60 min
 • Promotivni materijal za službene poklon vrećice koje se dijele na konvenciji (do 3 predmeta)
 • 2 predavača
 • 5 kotizacija
 • Posebna zahvala na otvaranju kongresa
 • Promotivni materijal za Kongresnu torbu (do 3 Komada)
namare tab..jpeg
namare tab..jpeg

3. ZLATNI SPONZOR

2. PLATINUM SPONZOR

 • 8 m2 izložbenog prostora
 • Drugi po prvenstvu biranja lokacije izložbenog prostora
 • Platinum logo na svim web i tiskanim materijalima i rool up stalku;  jedna cijela
 • Unutrašnja stranica oglasnog prostora u finalnom program
 • Banner na webu kongresa s linkom na web stranicu sponzora
 • Workshop u trajanju od 60 min
 • 1 predavača
 • 4 kotizacije
 • Promotivni materijal za Kongresnu torbu (do 2 Komada)
 • Posebna zahvala na otvaranju kongresa
 • 6 m2 izložbenog prostora
 • Treći na prvenstvu biranja lokacije izložbenog prostora
 • Zlatni logo na svim web i tiskanim materijalima i roll up stalku, ½ stranice ogslanog
 • prostora u finalnom programu
 • banner na webu kongresa s linkom na web stranicu sponzora
 • workshop u trajanju od 45 minuta
 • 1 predavača
 • 3 kotizacije
 • Promotivni materijal za Kongresnu torbu (do 2 Komada)
 • Posebna zahvala na otvaranju kongresa
namare tab..jpeg
namare tab..jpeg

4. SREBRNI SPONZOR

5. BRONČANI SPONZOR

 • 4 m2 izložbenog prostora
 • Srebrni logo na svim web i tiskanim materijalima i roll up stalku
 • Banner na webu kongresa s linkom na web stranicu sponzora
 • 2 kotizacije
 • Promotivni materijal za Kongresnu torbu (do 2 Komada)
 • Posebna zahvala na otvaranju konferencije
 • 2 m2 izložbenog prostora
 • Brončani logo na svim web i tiskanim materijalima i roll up stalku
 • 1 kotizacije
 • Promotivni materijal za Kongresnu torbu (do 1 Komada)
 • Posebna zahvala na otvaranju konferencije

SPONZORSKA NAKNADA

SREBRNI SPONZOR

BRONČANI SPONZOR

ZLATNI SPONZOR

PLATINSKI SPONZOR

DIJAMANTNI SPONZOR

5.000,00 €

8.000,00 €

1.500,00 €

3.000,00 €

10.000,00 €

VIŠE PRILIKA ZA SPONZOR

SATELITSKI SIMPOZIJ

NEWSLETTER ČLANACI

5.000,00 €

2.000,00 €

 • 2 hour event in a special hall with capacity of accommodating up to 40 people (or in the main hall, depending on the availability) 
 • Special announcement in all web and print materials (program and book of abstracts) and special address at the opening of the Convention
 • Promotional material for official gift bags distributed at the Convention (up to 2 items of leaflets or samples)
 • The sponsor covers the costs of participation (registration, accommodation, transportation)
 • Banner on the website of Convention with a link to the sponsor's website
 • Special thank you address at the opening of the Convention
 • 2 Promotional Article sent by newsletter to all the participants with a link to the sponsor's website
 • Report of newsletter sent, opened or clicked in order to generate clear leeds for the sponsor
 • The sponsor will provide the article (Copywriting could be made by the organizer applying an additional fee)
 • 1 Year Banner on the newsletter (sent 1 per month) of Convention with a link to the sponsor's website
 • Banner or sponsoring logo on the website of Convention with a link to the sponsor's website
 • Logo on all web and print materials and ad board of the Convention

Predavači:

KAVA

PAUZA

KONVENCIJSKI OPENOVI

OLOVKA I BILJEŽNICA

KONVENCIJSKE DAROVNE VREĆE

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

 • Sponzorstvo za konvencijske poklon vrećice
 • Banner ili logotip sponzora na web stranici Konvencije s vezom na web stranicu sponzora
 • Logo na svim web i tiskanim materijalima i oglasnoj ploči Konvencije
 • Sponzorstvo za šećer, čokoladu, papirnate maramice i boce za vodu
 • Logo na web stranici Konvencije s vezom na web stranicu sponzora
 • Tijekom Konvencije bit će organizirane 3 pauze za kavu
 • Sponzorstvo za konvencijske bendove
 • Logo na svim web i tiskanim materijalima Konvencije i poveznica na web stranicu sponzora
 • Sponzor će svim sudionicima konvencije osigurati olovke i bilježnice, koje će također biti uključene u poklon vrećicu Konvencije
 • Logo na web stranici Konvencije s vezom na web stranicu sponzora

POSTANITE SPONZOR

Ispunite ovaj obrazac

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder